Gevolgen van het begrotingsakkoord

Het wemelt zo langzamerhand van de akkoorden. Van Kunduz-akkoord tot lenteakkoord en van het sociaal akkoord tot het begrotingsakkoord. Het wordt er niet altijd overzichtelijker op. Na het afsluiten van het begrotingsakkoord zijn dit de belangrijkste voorstellen op het gebied van het personeelsbeleid.
 
  • Arbeidsgehandicapten: werkgevers bieden in 2014 voor arbeidsgehandicapten 5.000 banen, hetgeen een verdubbeling is van eerder gemaakte afspraken. Eind 2015 wordt het aantal gecreëerde banen getoetst. Als blijkt dat werkgevers dan nog niet voldoende banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd, wordt het verplichte quotum van 5 procent geactiveerd. Dit eerste meetmoment is daarmee met een jaar vervroegd.
  • Criterium voor passende arbeid: de invoering per 1-1-2015 voor het nieuwe criterium voor passende arbeid bij werkloosheid wordt met een jaar vervroegd. Al na zes maanden wordt voor mensen met een WW-uitkering alle arbeid als ‘passend’ aangemerkt (eerder was dat twaalf maanden).
  • Doorwerken na AOW-leeftijd: er komt een voorstel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in dienst te houden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Daar wordt in november een wetsvoorstel voor ingediend bij de Tweede Kamer.
  • Flex-werkers: de maatregelen met betrekking tot flexibel werk – zoals het verkorten van de ketenbepaling – gaan al op per 1 juli 2014 in (in plaats van 1 januari 2015).
  • Ontslagrecht: de hervorming van het ontslagrecht gaat in per 1 juli 2015 (in plaats van 1 januari 2016).
  • Sectorplannen jeugdwerkloosheid: In 2015 wordt € 200 miljoen in sectorplannen ingezet voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
  • Werkbonus: voor werknemers van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 de werkbonus afgeschaft. Voor werknemers die vóór 1 januari 2015 een werkbonus ontvangen, blijft dit recht bestaan. Per 2018 wordt de werkbonus helemaal afgeschaft.