Beroepstermijn OR start bij besluit ondernemer

De Ondernemingskamer heeft in zijn uitspraak over een adviesplichtig besluit nog eens duidelijk gemaakt dat de beroepstermijn van een maand uit artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) start als het besluit van de ondernemer aan de OR kenbaar is gemaakt. Oók als OR en bestuurder nog over de adviesplichtigheid in overleg zijn.
 
Een organisatie voor ontwikkelingshulp wil met een andere organisatie gaan samenwerken. De OR vindt dit besluit adviesplichtig, de bestuurder wenst te volstaan met een mededeling aan zijn Ondernemingsraad. Als op een gegeven moment via Intranet de samenwerking bekend wordt gemaakt overlegt de OR met de bestuurder over de adviesplichtigheid van zijn besluit. De OR laat vervolgens weten dat ze het besluit adviesplichtig vinden. OR en bestuurder blijven ook daarna met elkaar in overleg over de vraag of het aangaan van een samenwerkingsverband adviesplichtig is. Ze komen niet tot overeenstemming en uiteindelijk spreken ze af het verschil van mening gezamenlijk aan een extern deskundige voor te leggen. Ondertussen heeft de OR wel bij de Ondernemingskamer in Amsterdam een verzoekschrift ingediend. Op 1 oktober 2013 doet de Ondernemingskamer uitspraak.
 
Uitspraak Ondernemingskamer
De bestuurder vindt dat de OR niet ontvankelijk is zijn verzoek aan de Ondernemingskamer, omdat partijen nog steeds met elkaar in overleg waren over het al dan niet adviesplichtig zijn van het besluit tot samenwerking tussen de twee organisaties. De Ondernemingskamer oordeelt dat de wettelijke beroepstermijn gaat lopen vanaf het bekend maken van het besluit, ongeacht of er nog overleg tussen de partijen over plaats vindt. Ook wordt de OR in het gelijkgesteld voor wat de adviesplichtigheid van het besluit betreft (artikel 25, 1e lid, onderdeel b). 
 
De tekst van de uitspraak is niet gepubliceerd.