Werkkostenregeling in 2015

De Werkkostenregeling (WKR) is al een aantal jaren in werking, maar tot dusverre was deelname daaraan nog niet verplicht. Ondernemingen kunnen jaarlijks de keuze maken om wel of niet van deze regeling gebruik te maken. Uit de stukken die bij gelegenheid van Prinsjesdag zijn gepresenteerd blijkt dat de op1-1-2015 de regeling in alle organisaties moet zijn ingevoerd. In een eerder stadium is er nog uitstel tot 1-1-2016 geopperd, dat uitstel lijkt nu van de baan. De regeling zelf is nog lang niet klaar.
 
Het komende jaar wordt dus het laatste overgangsjaar naar de WKR. Organisaties die menen dat er voordeel te behalen valt uit het eerder invoeren van de WKR kunnen al op 1-1-2014 de regeling in laten gaan. 
Dat zal dan wel volgens de nu geldende regels moeten gebeuren, want staatssecretaris Weekers heeft aangekondigd de WKR te willen vereenvoudigen. Daarmee kan de regeling op 1-1-2015 wel eens beduidend anders zijn dan op 1-1-2014. Eén van de heikele punten is de invoering van het noodzakelijkheidscriterium.