Voorbereiden op invoeren Participatiewet

Organisaties hebben nog ruim een jaar voordat de Participatiewet wordt ingevoerd. Ze doen er daarom verstandig aan om tijdig aan de voorbereiding van die invoering in de eigen onderneming te beginnen. De Ondernemingsraad kan daar een krachtige rol in hebben.
 
Bij de inwerkingtreding van de Participatiewet komen er 35 regionale Werkbedrijven die de schakel vormen tussen werkgevers en werknemers met een arbeidsbeperking. Werkgevers moeten samen met de overheid ervoor zorgen dat er in 2026 zo’n 125.000 extra banen zijn voor mensen met een arbeidshandicap. Het eerste meetmoment is eind 2016. Als werkgevers in 2015 en 2016 niet 11.000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd, treedt de quotumregeling in werking. Werkgevers zijn dan verplicht om een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.
Wajong alleen voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikten. Waarschijnlijk gaat de wet in november voor behandeling naar de Tweede Kamer.
 
De Participatiewet stimuleert – in eerste instantie – werkgevers om zo’n 5 procent van het personeel in dienst te hebben die momenteel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een Wajong-uitkering of arbeidsgehandicapten. 
Werkgevers zullen in de praktijk aanlopen tegen het werven en selecteren uit deze doelgroepen. Via het UWV komt een werkgever niet aan de weet wat werknemers wel of niet kunnen. 
Met behulp van de website wijzijndeoplossing.nl kan de werkgever het logo van ‘Wij zijn de oplossing’ toevoegen aan zijn vacatures. Vervolgens krijgen de ingeschreven werknemers met een beperking een e-mail als ze voor een bepaalde vacature in aanmerking komen. Op de website staan ook de definities van zo’n 4000 beroepen, compleet met wat men moeten kennen en kunnen om het beroep te kunnen uitoefenen. 
 
Rol ondernemingsraad
Elke OR heeft van de wetgever de taak meegekregen om de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapte mensen te bevorderen (artikel 28 – 3e lid – van de WOR). Dus alleen al vanuit die invalshoek dient elke OR in het komende jaar met zijn bestuurder te overleggen over de voorbereidingen op de Participatiewet. Deze invoering zal het in veel gevallen ook nodig maken dat het wervings- en selectiebeleid van de organisatie wordt gewijzigd. Een wijziging in zo’n regeling is instemmingsplichtig en dus ook een aangelegenheid waarover OR en bestuurder moeten overleggen. 
Hou bij de invoering rekening met de bedrijfscultuur. Leidinggevenden en collega’s dienen zich bij voorbaat in te stellen op de komst van een groep kwetsbare medewerkers.