Top 3 risico’s door preventiemedewerkers

Als aan preventiemedewerkers wordt gevraagd met welke risico’s ze maken hebben, dan worden fysieke belasting, de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en ongezonde leefstijl als belangrijkste onderwerpen genoemd. De ongezonde leefstijl heeft vooral te maken met de duurzame inzetbaarheid van personeel.
 
Ruim duizend preventiemedewerkers deden mee aan het Nationaal Onderzoek Over Preventie. Er werd gevraagd naar de belangrijkste risico’s waarmee ze als preventiemedewerker te maken hebben. De fysieke belasting (tillen, trekken, draaien, duwen, bukken, beeldschermwerk) werd als het grootste risico gezien. De PSA (werkdruk, werkstress, intimidatie, agressie en pesten) wordt als tweede genoemd. De ongezonde leefstijl van medewerkers is nummer drie in deze inventarisatie. 
 
De preventiemedewerkers vinden dat leidinggevenden in het dagelijkse werk de zorg voor een groot deel van de risico’s voor hun rekening moeten nemen. Ziekteverzuim en re-integratie horen thuis bij HRM of P&O evenals de duurzame inzetbaarheid (loopbaanontwikkeling, opleiding e.d.). De preventiewerkers nemen zelf de BHV-organisatie voor hun rekening. De preventiemedewerkers vinden dat de werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun leefstijl en voor de balans in werk en privé. 
 
OR in gesprek met preventiemedewerker
Naast loopbaanontwikkeling en opleiding is het fit en vitaal blijven van groot belang voor het duurzaam inzetbaar hebben en houden van het personeel. Als medewerkers niet worden aangesproken op een eventueel ongezonde leefstijl, dan is mogelijk alle moeite en geld om medewerkers te blijven opleiden en zich te laten ontwikkelen vergeefs, omdat er fysieke problemen kunnen ontstaan. 
De Ondernemingsraad kan – naar aanleiding van dit onderzoek – eens met de preventiemedewerker in gesprek over zijn visie op de risico’s in het bedrijf en wat er aan gedaan wordt en kan worden.
 
Meer lezen over het onderzoek en de preventie van arbeidsrisico’s? Klik hier