Ongewenst gedrag treft 15 procent werknemers

Ruim 15 procent van de werknemers in Nederland heeft een enkele keer of vaker te maken gehad met ongewenst gedrag van collega’s en/of leidinggevende. Zo’n onrustbarend cijfer is voor elke Ondernemingsraad een signaal om eens naar het preventiebeleid in de eigen organisatie te kijken. Voorkomen is immers beter dan genezen.
 
TNO deed in 2012 met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden onderzoek onder bijna 25.000 werknemers. Vooral in de industriële sector, vervoer en opslag en de horeca hebben werknemers boven gemiddeld te maken gehad met intern ongewenst gedrag.
 
Intimidatie 
Zo’n 11 procent van de medewerkers heeft te maken gehad met intimidatie. Mannen (12,1%) hebben daar vaker mee te maken dan vrouwen (9,8%). Ook intimidatie komt het meeste voor in de industriële sector (14,5%) en in het vervoer en de opslag (13,6%).
 
Pesten, seksuele intimidatie en fysiek geweld
Na het onder druk zetten van personeel komt het pesten op de werkvloer het meest voor (7,5 procent). Seksuele intimidatie komt beduidend minder voor (1,8 procent) en komt het meest in de horecasector voor. 
Lichamelijk geweld komt gemiddeld bij 0,7% van de ondervraagden voor. Mannen scoren daarin wat hoger dan de vrouwen.
 
Rol van de Ondernemingsraad
De OR heeft een taak om de verbetering van arbeidsomstandigheden te bevorderen. Preventie is daarbij de meest geschikte methode. Daarvoor zijn verschillende middelen in te zetten, zoals een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) waarin naar de ervaringen met ongewenst gedrag gevraagd kan worden. Op die manier ontstaat er een beeld over de stand van zaken op dit gebied in de eigen onderneming. De preventie wordt ook bevorderd door gedrag van personeel bespreekbaar tijdens werkoverleggen, een duidelijke gedragscode op te stellen waarvoor herhaaldelijk aandacht gevraagd moet blijven worden. Ook het intrainen van een bedrijfscultuur waarin het gebruikelijk is om elkaar feedback te geven helpt bij het voorkomen van ongewenst gedrag. Met behulp van feedback wordt dat in de kiem gesmoord.
Het instellen van een vertrouwenspersoon en een goede klachtenregeling en klachtencommissie helpen als er onverhoopt toch problemen zijn ontstaan. Medewerkers dienen te weten waar ze terecht kunnen als ze slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. 
 
Zelf de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO lezen? Klik hier