Bestuurder herziet besluit na positief advies OR

Nadat zijn OR positief geadviseerd heeft over een reorganisatie wijkt de bestuurder van zijn eigen voorgenomen besluit af en maakt andere keuzes. Een negatief advies van de OR volgt. De OR wil – omdat de bestuurder voet bij stuk houdt – dat hij zijn eerder voorgenomen besluit ongewijzigd uitvoert en stapt naar de Ondernemingskamer (OK).
 
Het geschil tussen OR en bestuurder draait  om de uitvoering van de reorganisatie. Daarin besluit de bestuurder om – op basis van nieuwe ervaringen en inzichten – die anders uit te voeren dan eerst gedacht. Hij vraagt zijn OR om advies, maar die geeft geen medewerking aan de gewijzigde inzichten en adviseert negatief. Toch wil de bestuurder zijn gewijzigde plannen doorzetten. Uiteindelijk zwengelt de Ondernemingsraad het geschil bij de Ondernemingskamer aan. 
Daar krijgt de bestuurder gelijk. De OK vindt dat de bestuurder een redelijk besluit genomen heeft. Hij heeft zijn gewijzigde besluit afdoende kunnen motiveren, aldus de OK. Ondernemingsraad en bestuurder waren het eens over de reorganisatie, dat leverde dan ook het eerdere positieve advies van de OR op. Het geschil draait feitelijk om de uitvoering van de reorganisatie. Omdat de bestuurder de wijzigingen daarin goed en afdoende kon onderbouwen is het verzoek van de OR afgewezen. 
 
Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier