Ambassadeur Medezeggenschap wil OR bij CAO-overleg

Oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet heeft in haar rol als ambassadeur voor medezeggenschap en participatie een pleidooi gehouden voor een rol van de OR bij het overleg over CAO’s. Ze vind dat ook niet vakbondsleden bij overleg over de CAO betrokken moeten worden. En ze vindt de OR de geschiktste partij om voor verbreding van draagvlak voor CAO-afspraken  te zorgen. 
 
Ze reageerde in een ingezonden brief in het Financieele Dagblad op het ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER) over het CAO-stelsel. Daarin wordt de Ondernemingsraad alleen genoemd als het om de verdere uitwerking van CAO-bepalingen binnen de eigen onderneming gaat, maar niet als meeonderhandelende partij. Verbeet ziet de OR als de ideale vertegenwoordiger van de niet-vakbondsleden onder het personeel inclusief de flexwerkers. Ze vind dat de OR niet zelf partij hoeft te zijn bij de onderhandelingen, maar kan er juist voor zorgen dat medewerkers betrokken worden bij de onderhandelingen over de CAO en over de toepassing ervan in het bedrijf. Dat zorgt voor het benodigde draagvlak. Overigens benadrukt Ger Janssen, Bureau Kalden en één van de leden van de ondersteuningsgroep van Gerdi dat zij vooral op persoonlijke titel spreekt en graag de discussie wil stimuleren die kan leiden  tot een positieve bijdrage van ondernemingsraden.
 
  • Zelf de ingezonden brief van Gerdi Verbeet lezen? Klik hier
  • Zelf het SER-rapport ‘Verbreding draagvlak cao-afspraken’ lezen? Klik hier