SER zoekt voorbeelden moderne medezeggenschap

Heeft de Ondernemingsraad – samen met de bestuurder – een vernieuwende vorm van medezeggenschap ontwikkeld, dan is de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) daar bovenmatig in geïnteresseerd. Ze dienen vast als inspiratie en motivatie voor andere ondernemingsraden. De resultaten worden vervolgens op de website gepubliceerd.
 
Op 1 oktober a.s. wordt een SER-congres gehouden over nieuwe vormen van medezeggenschap. Denk aan het betrekken van flexwerkers in de organisatie bij de medezeggenschap of aan de wijze waarop de achterban door de OR rechtstreeks in het medezeggenschapswerk betrokken wordt. Ondernemers, werknemers SER-leden, leden van ondernemingsraden en van raden van commissarissen gaan daarover met elkaar in debat. 
De best practices van de medezeggenschap komen daar vast bij aan de orde.
 
Zelf vernieuwende medezeggenschap melden? Klik hier