Medezeggenschap voor flexwerkers

In nagenoeg alle bedrijven en organisaties bestaat tegenwoordig een flexibele schil. Het gaat om personeel dat volgens flexibele arbeidsovereenkomsten in de onderneming werkzaam is. Doorgaans hebben deze werknemers geen actief of passief kiesrecht en kunnen dan ook niet in de OR worden gekozen. Toch vormt ook deze groep medewerkers een onderdeel van de achterban van de Ondernemingsraad. Het wordt misschien tijd om daar eens wat meer aandacht aan te besteden.
 
Payrollers, uitzendkrachten, medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, ZZP’ers, het zijn allemaal vormen waarin mensen in de onderneming werkzaam kunnen zijn. En doordat ondernemers flexibel willen inspelen op vraag en aanbod neemt de groep medewerkers met een flexibele arbeidsovereenkomst alleen nog maar toe. 
 
Actie van de OR gevraagd
De OR kan in commissie- of projectvorm gerichter aandacht besteden aan deze groep. Denk aan de arbeidsomstandigheden, zoals veilig en gezond werken met goede veiligheidsinstructies en een zorgvuldige inwerkprocedure. Maar ook aan arbeidsvoorwaarden, zoals een gelijke behandeling en van flexibel en vast personeel in arbeidstijden. Maar ook kan onderzocht worden of deze groep – op de een of andere manier – rechtstreekser bij het OR-werk betrokken kan worden. De OR kan in zijn reglement bepalen aan welke voorwaarden werknemers moeten voldoen om actief en passief kiesrecht te hebben. Daarbij is het vooral van belang dat de wijziging moet bijdragen aan een goede toepassing van de wet. En als een grote groep medewerkers daardoor medezeggenschapsrechten krijgt, dan zal daar al snel sprake van zijn.