Gerdi Verbeet is Ambassadeur Medezeggenschap en Participatie

Sinds 1 september is de ex Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet actief als Ambassadeur Medezeggenschap en Participatie. Zij wil vanuit een onafhankelijke rol het imago van medezeggenschap en participatie in organisaties versterken. Ger Janssen, directeur Bureau Kalden maakt deel uit van de ondersteuningsgroep die haar begeleidt.

Medezeggenschap heeft invloed op de kwaliteit van de besluitvorming en maakt het draagvlak voor besluiten groter. Vooral ondernemingen waar de bestuurder positief tegenover inspraak en participatie staat, ondervinden een extra positieve impuls op hun economische positie wanneer de ondernemingsraad in een vroegtijdig stadium bij de besluitvorming wordt betrokken. Ondernemingsraden kunnen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van ondernemingen.

 

Waarom de combinatie participatie en medezeggenschap

Medezeggenschap is een vorm van participatie die verankerd is in het wettelijk kader van de WOR. Dat is de kracht en tegelijker tijd de beperking, want constructieve invloed op de organisatie van werkprocessen vindt plaats door verschillende vormen van betrokkenheid en participatie van medewerkers. Van de werkvloer tot aan de directietafel.

De ambassadeur staat boven en buiten partijen en zal geregeld in de media en het publieke debat de rol en betekenis van participatie en medezeggenschap in arbeidsorganisaties onder de aandacht brengen. Zij kiest zelf het moment, het onderwerp en de vorm. Om de ambassadeur te voeden en te inspireren, is een kleine ondersteuningsgroep opgericht. Deze neemt twee keer per jaar het initiatief om opvattingen en inhoudelijke bijdragen rond een actueel thema voor de medezeggenschap te verzamelen.

Het eerste thema is de OR en flexwerkers .Een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Binnenkort zal Gerdi als Ambassadeur ook haar bijdrage in de media leveren. Dit najaar staan ook twee optredens op OR-congressen gepland.

 

Ger Janssen, directeur Bureau Kalden maakt deel uit van de  ondersteuningsgroep die haar begeleidt.  Voor meer informatie: ger@kalden.nl