Geen instemmingsrecht op bevriezen loon

Als de bestuurder besluit om – zonder instemming te vragen – de lonen van de boven-CAO-medewerkers te bevriezen stapt de Centrale Ondernemingsraad (COR) – na de toen nog verplichte bemiddeling door de Bedrijfscommissie – naar de rechter. Daar krijgt de COR geen gelijk.
 
De COR zet in op zijn instemmingsrecht op voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een belonings- of functiewaarderingssysteem. Daarnaast vindt de COR dat er ook afspraken zijn gemaakt in een ondernemingsovereenkomst tussen COR en bestuurder en dat er toezeggingen in het verleden zijn gedaan. 
De kantonrechter gaat daar niet in mee. Enerzijds omdat het bevriezen van de salarissen geen wijziging van het beloningssysteem betreft. In een beloningssysteem worden beloningen berekend  en  aan  bepaalde  functies toegekend en heeft betrekking op de onderlinge rangorde van functies. Het niet indexeren van de salarissen verandert helemaal niets aan dat systeem. De kantonrechter vindt ook dat de COR niet kan aantonen dat er een ondernemingsovereenkomst bestaat waarin en slaagt er ook niet in om aan te tonen dat eerder aan de COR instemming is gevraagd om gedurende een jaar niet te indexeren. Daar bovenop komt nog het feit dat de hoogte van de beloning een primaire arbeidsvoorwaarde is en dat daarvoor sowieso geen instemmingsrecht op van toepassing is.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier