Arboverplichtingen slechter nageleefd

Uit onderzoek van Inspectie SZW blijkt dat de arbozorgverplichtingen door ondernemers steeds slechter worden nageleefd. Zo heeft minder dan de helft van de kleinere bedrijven geen Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Juist op het gebied van de arbeidsomstandigheden kan de Ondernemingsraad het verschil maken door een deugdelijk arbobeleid af te spreken en vervolgens toe te zien op een juiste naleving daarvan.
 
De uitkomsten van het onderzoek blijven voor de Inspectie aanleiding om de naleving te controleren. Al vanaf 2006 loopt die steeds verder terug. Daarbij doen de grotere bedrijven het wel beter dan de kleinere. Ook constateren ze dat de RI&E vooral administratief wordt opgepakt. Het wordt een mapje voor in de la, maar blijkt geen leidend document in het naleven en verbeteren van de arbozorg en arbeidsveiligheid in het bedrijf. 
 
De OR heeft invloed
Verzuim- en re-integratiebeleid, BHV-regeling, RI&E of het Plan van Aanpak. Het zijn allemaal beleidsinstrumenten waarmee de werkgever zijn arbobeleid moet vormgeven. En de Ondernemingsraad heeft op elke van deze onderwerpen bij het instellen, wijzigen of intrekken van regelingen op dit gebied instemmingsrecht. Daarnaast heeft de OR – op basis van artikel 28 van de WOR – nog eens de taak om erop toe te zien dat het arbobeleid naar behoren wordt toegepast en uitgevoerd.
 
Zelf het rapport van Inspectie SZW lezen? Klik hier