Zorgbranche VVT vernieuwt arbocatalogus

Aan de arbocatalogus voor de zorgbranche met verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg is het onderdeel ‘Aan de slag in de praktijk’ toegevoegd. Het geeft antwoorden op de belangwekkende vraag: hoe leren medewerkers bewust te kiezen voor veiliger en gezonder werken en de gebruikelijke automatismen los te laten? Voor de medezeggenschap in deze branche  is het van belang om – op zijn minst – kennis te nemen van de aanpassingen in de catalogus.

 
In de arbocatalogus zijn ook werkvormen opgenomen om deze onderwerpen op een oorspronkelijke manier aan te pakken. Zo is er een gereedschapskist met implementatiemodellen en worden de werkvormen zijn uitgelegd. 
Voor de Ondernemingsraad of zijn VGWM-commissie in de VVT-branche is de catalogus een belangrijk hulpmiddel om de doorgaans zware arbeidsomstandigheden te verbeteren. Overleg met de bestuurder over het toepassen van de arbocatalogus en maak gebruik van de ideeën uit de gereedschapskist of de werkvormen. 
 
Zelf de arbocatalogus VVT lezen? Klik hier
Direct naar de gereedschapskist om te downloaden? Klik hier  Of werkvormen? Klik hier