Meer werkdruk, minder arbomaatregelen

De werkdrukrisico’s voor werknemers stijgen en tegelijkertijd nemen de maatregelen op het gebied van arbo- en verzuimbeleid af. Dat blijkt uit een enquête onder meer dan 5000 vestigingen van bedrijven en instellingen. Een Ondernemingsraad die dergelijke ontwikkelingen ook in de eigen onderneming ziet kan die uitkomst op zijn minst voor overleg met de bestuurder agenderen.
Meer werkdruk
De Werkgevers Enquête Arbeid, WEA 2012 heeft navraag gedaan over de risico’s in de bedrijven. Zo is er onderzoek gedaan naar de werkdrukrisico’s. Die zijn het groots in bedrijven waar het personeel dat zijn baan behouden heeft met werk wordt geconfronteerd dat eerder door ontslagen collega’s werd gedaan. Werkgevers van vestigingen waar in 2012 medewerkers wegens bedrijfseconomische reden ontslagen werden melden relatief vaak werkdruk als een van de belangrijkste arbeidsrisico’s: 53%. Bij bedrijven zonder recent ontslag om bedrijfseconomische reden, was het werkdrukrisico in 43% van de vestigingen aanwezig.
 
Minder arbomaatregelen
Zo’n 37 procent van de vestigingen heeft in 2012 geen nieuwe arbo- en verzuimmaatregelen  ingevoerd. Dat percentage is gestegen ten opzicht van de 30 procent in 2010. Daardoor zou in die vestigingen het werk potentieel onveiliger kunnen zijn en lopen werknemers grotere risico’s op het gebied van veilig en gezond werken.
 
Werk aan de winkel voor de Ondernemingsraad.
Voor een ondernemingsraad dat de eigen organisatie in deze onderzoeksresultaten herkend vormt het rapport een goede aanleiding om deze tendens in het overleg met de bestuurder ter discussie te stellen. In veel branches is het sappelen met de financiële middelen en daardoor vormt het verlagen van de werkdruk en het vergroten van de veiligheid een belangrijke uitdaging voor beide overlegpartners. 
De OR heeft op nogal wat regelingen op het gebied van arbo en ziekteverzuim instemmingsrecht. Zet dat in als daartoe aanleiding bestaat.
En…  een goed onderbouwd initiatiefvoorstel van de OR kan op dit gebied wel degelijk het verschil maken.
 
Zelf het rapport downloaden? Klik hier