Werkplan 2013 Commissie Bevordering Medezeggenschap bekend

De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft haar plannen voor dit jaar bekendgemaakt. De commissie die sinds juni 2012 in werking is heeft voor 2013 ‘Meerwaarde van de medezeggenschap’ als hoofdthema gekozen. Daarnaast wordt ook aan innovatie van de medezeggenschap, samenstelling en vacaturevervulling in de OR en de communicatie met de achterban aandacht besteed. Op1 oktober 2013 vindt een congres plaats dat door het CBM georganiseerd wordt.
De positie van flexwerkers
Specifieke aandacht in het programma van de CBM krijgt de positie van de flexwerkers. Zo blijkt dat de medezeggenschap nauwelijks is meegegroeid met veranderingen in organisaties, terwijl er tegelijkertijd steeds hogere eisen wordt gesteld aan de deskundigheid van OR-leden. OR-leden zijn niet goed genoeg op de hoogte van uitzendwerk, tijdelijke contracten, arbeidspools, in- en outsourcing, ongelijkheid van arbeidsvoorwaarden en flexibele arbeidstijden. 
 
Handtekeningen voor vrije lijsten
Het CBM heeft ook de vraag van minister Asscher in behandeling over het handtekeningvereiste voor de kandidaatstelling van medewerkers die zich niet via een vakorganisatie kandidaat stellen voor de OR. Of het antwoord nog veel aarde zal hebben is te betwijfelen. De Eerste Kamer heeft het amendement om het vereiste te schrappen uit de WOR al aangenomen.
 
Meer informatie over het CBM-congres? Klik hier