Vakbond beschermt eigen OR-lid niet

Stel: je bent vakbondsbestuurder, maar óók OR-lid in de OR van je eigen vakbond. Dan zou je toch denken dat over dat OR-lidmaatschap geen problemen kunnen ontstaan. Toch blijkt dat wel het geval als het OR-lid een stuk aan enkele achterbanleden laat lezen en uiteindelijk op die manier het plan in handen komt van de Telegraaf. De negatieve publiciteit voor de bond en onrust in de organisatie worden vervolgens het OR-lid aangerekend.
 
De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft in zijn uitspraak korte metten gemaakt met de wijze waarop de organisatie zijn OR-lid heeft beschermd tegen benadeling en ontslag. Ook heeft de bond te verstaan gekregen dat ook het informeren van de achterban tot de taken van een OR-lid behoord. 
Het desbetreffende OR-lid heeft zelf de publiciteit niet gezocht en was niet op de hoogte dat de plannen die hij als OR-lid heeft gekregen een verteouwelijke status hadden. Hij had enkel de intentie om van de achterban te horen wat men van de plannen vond.
 
Al met al is – ondanks de ontslagbescherming – het OR-lid wel zijn baan kwijt. Door de verstoorde arbeidsrelatie is de ontbinding van de arbeidsovereenkomst doorgezet. Het OR-lid krijgt wel een ontslagvergoeding mee.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier