SOMz doet onderzoek medezeggenschap

De nieuwe Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) gaat onderzoek doen ter bevordering van de medezeggenschap. Voorheen was het – inmiddels opgeheven – GBIO daarvoor verantwoordelijk.

 
Door de oprichting van de stichting is de onderzoekstaak van het GBIO nu ook ondergebracht. Nu het GBIO niet meer bestaat is een groot deel van de taken overgenomen door de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER en door de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR). 
De stichting doet zelf geen onderzoek, maar gaat het (laten) doen van onderzoek naar bevordering van de medezeggenschap zo veel mogelijk bevorderen. Op dit moment zijn zo’n 40 personen actief met het onderzoek daarnaar.