Meer veiligheid op werkvloer

Het is vooral het gedrag van medewerkers dat grote invloed heeft op de veiligheid op de werkvloer. En als nu juist dat gedrag verbeterd wordt, dan neemt de veiligheid toe. Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft een Nederlands Technische Afspraak (NTA) gepubliceerd met tips en praktijkvoorbeelden voor aanpak van verbetering van veiligheidsgedrag. Voor elke arbo- en VGWM-commissie in een organisatie waar veiligheid een rol speelt is dit verplichte kost.
Naast wat uitleg over het veranderen van het gedrag van mensen wordt ook stapsgewijs het traject uitgelegd dat tot verandering van veiligheidsgedrag moet leiden. Van voorbereiding, uitvoering tot evaluatie en borging. De NTA is ontwikkeld in opdracht van het Agentschap SZW in het kader van het Actieplan Arbeidsveiligheid.
 
De NTA is – na registratie – gratis te downloaden.  
Meer informatie over het actieplan Arbeidsveiligheid? Klik hier