Meer bemiddeling door bedrijfscommissies

In 2012 zijn er iets meer bemiddelingsverzoeken gedaan aan de bedrijfscommissies Markt I en Markt II dan een jaar eerder. In 2011 kwamen voor beide commissie samen 60 bemiddelingsverzoeken binnen, in 2012 is dat gestegen naar 67. In 41 van deze 67 verzoeken is door de commissie een bemiddelingsadvies gegeven. De toename in het aantal verzoeken komt vooral voor rekening van Markt I (profit-sector): van 35 (2011) naar 43 (2012). 
Vertrouwen & communicatie
Bij beide bedrijfscommissies hadden de verzoeken om bemiddeling veelal te maken met een gebrek aan vertrouwen tussen bestuurder en OR. Ook onvoldoende (goede) communicatie tussen de partijen speelde een rol.
 
Verplichte bemiddeling vervallen
Door het aanvaarden van het wetsvoorstel tot wijziging van de WOR komt de verplichte bemiddeling bij de bedrijfscommissie te vervallen. Het betekent dat conflicten ook rechtstreeks aan de kantonrechter kunnen worden voorgelegd en de bemiddeling door de bedrijfscommissie kan worden overgeslagen. 
De commissies profileren zich als laagdrempelig en zijn er op gericht om verdere juridisering van conflicten tussen OR en bestuurder te voorkomen. 
 
Zelf het jaarverslag van de bedrijfscommissie Markt I (profit) lezen? Klik hier
Zelf het jaarverslag van de bedrijfscommissie Markt II (non-profit) lezen? Klik hier