Medezeggenschap als ambacht

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin aandacht wordt gevraagd voor het behoud van de ambachten en vakmanschap. Door de vergrijzing en pensionering  raakt er daardoor mogelijk belangrijke kennis verloren en de door keuzes die er in het onderwijs zijn gemaakt kampen de ambachten met een slecht imago. De commissie die namens de SER onderzoek gedaan heeft naar de ambachten pleit dan ook voor een breed assortiment aan maatregelen. Variërend van forse aanpassingen in het onderwijs tot tips voor het bedrijfsleven. Voor de OR is het rapport een prachtige kans om eens naar de ambachten in de eigen organisatie te kijken, inclusief het ambacht van de medezeggenschapper.
Ambachten zijn niet oubollig
Klompenmakers, kantklossters, op veel braderieën kom je nog beoefenaren van deze beroepen tegen. Maar onder de ambachten vallen ook de timmerlieden, automonteurs, metselaars, schilders, loodgieters e.d. Ambachten zijn dus niet oubollig, maar maken een essentieel onderdeel uit van de samenleving. Zo’n 285.000 ambachtelijke bedrijven bieden tezamen werkgelegenheid aan circa 774.000 werkenden, onder wie relatief veel zzp’ers. 
Jongeren maken in steeds mindere mate de keuze voor technisch onderwijs, bij uitstek de vooropleiding voor een werkzaam leven in een ambacht. De onderzoekscommissie heeft dan ook een uitgebreide serie aanbevelingen opgesteld voor het onderwijs. Zo is er ook de aanbeveling om te kijken of de meester- en gezeltitels weer in ere hersteld kunnen worden. 
 
Aanbevelingen voor het bedrijfsleven
Naast de aanbevelingen voor het onderwijs zijn er ook adviezen voor het bedrijfsleven opgesteld. Zo zou de invoering van de meestertitel in bedrijven als bewijs van excellent vakmanschap de waardering voor de ambachtsman verhogen. Ook is er een rol weggelegd in de opleiding van nieuwe ambachtslieden door het bedrijf zelf. Een moderne variant van de bedrijfsscholen die grote ondernemingen als Fokker en Philips vroeger hadden. 
De aanbevelingen van de commissie kunnen ondernemers ondersteunen in hun streven om bekwaam personeel te krijgen en te houden.
 
Vakmanschap in de OR
Ook het medezeggenschap bedrijven is een vak. En misschien zelfs wel een ‘vak apart’. Aandacht voor de opleiding van een nieuw OR-lid is onontbeerlijk om een vakbekwame medezeggenschapper te worden. Ook hier zou een meester-gezel-constructie goede diensten kunnen bewijzen. Een nieuw OR-lid dat een ervaren OR-lid als coach kan benutten om ingewerkt, vakbekwaam en taakvaardig te raken is daar zo’n voorbeeld van. Maar – net als bij schilders, stukadoors en lassers – is het doorlopend blijven ontwikkelen naar een hoger niveau door elk OR-lid en door de OR in zijn geheel een vereiste. 
 
Zelf het advies van de SER-commissie over de ambachten lezen? Klik hier
 
Opleidingsvragen van individuele OR-leden of voor de hele OR? Bureau Kalden biedt altijd maatwerk in opleidingen. Neem contact op met het secretariaat.