Googlen naar een sollicitant

Het is in enkele seconden gebeurd. Je typt een naam in Google en die komt met de zoekresultaten waarin die naam voorkomt. Bij sollicitatieprocedures is het verleidelijk om de naam van een kandidaat te googlen en op die manier meer aan de weet te komen over de sollicitant. (Privé)foto’s, berichtjes, andere privé-informatie op Facebook, weblogs en andere applicaties. Het is zo maar te vinden. Maar is het toegestaan om op die manier onderzoek te doen naar sollicitanten? Voor de OR een aanleiding om het sollicitatieprotocol eens onder de loep te nemen. 
Het is toegestaan om voor persoonlijk gebruik te googlen naar een naam. Andersom zal een sollicitant ook googlen naar de website van het bedrijf waarbij gesolliciteerd gaat worden. Maar als de zoekresultaten verwerkt gaan worden, dan is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. De wet bepaalt dat je persoon moet inlichten over de manier waarop je die gegevens opslaat en welk doel ermee gediend wordt. Het is de werkgever niet toegestaan om – op basis van de zoekresultaten – te discrimineren. Dus afwijzen op basis van ‘we zagen dat u lid bent van een motorclub’ is niet geoorloofd en biedt de sollicitant gelegenheid om op basis van de Wet Gelijke Behandeling bezwaar te maken.
 
Meld het Googlen
Het is wel zo netjes om in een advertentie te melden dat een google-onderzoek deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Vervolgens is het verstandig om te melden dat de sollicitant actieve toestemming geeft voor het verzamelen van zijn gegevens: ‘Indien u solliciteert geeft u nadrukkelijk toestemming voor onderzoek via Google’. 
 
NVP-solliciatiecode
De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft in haar sollicitatiecode rekening gehouden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een organisatie die zich aan deze code houdt zal daardoor wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De code biedt ook aan de sollicitant de mogelijkheid om te klagen als die meent dat de code niet is nageleefd. 
 
Instemmingsrecht OR op sollicitatieprocedure
Artikel 27, 1e lid, onderdeel e geeft de OR instemmingsrecht op een wijziging in een regeling voor sollicitanten. De NVP-code biedt een goede handleiding om de eigen regeling eens onder de loep te nemen. Kijk dan vooral naar de wijze waarop er met de social media- en Google-gegevens wordt omgegaan. De OR kan zelf met verbetervoorstellen komen en een instemmingsverzoek met de bestuurder afspreken. 
 
Meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Klik hier
Zelf de NVP-sollicitatiecode downloaden? Klik hier