Werk uitbesteden naar het buitenland

Als een Nederlandse werkgever in Polen een uitzendbureau opricht waar Poolse chauffeurs een arbeidsovereenkomst voor een jaar krijgen en vervolgens de chauffeurs in Nederland aan het werk zet, dan stapt een vakorganisatie naar de rechter. De vakbond vindt dat door deze constructie de CAO Beroepsgoederenvervoer wordt omzeild en Nederlandse chauffeurs worden verdrongen. De kortgedingrechter geeft de vakbond gelijk, maar de ondernemer gaat in hoger beroep. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat één op de tien ondernemingen werk naar het buitenland verplaats. Ook hier met het besparen op de loonkosten als belangrijkste argument.
Uitzendbureau oprichten in buitenland toegestaan
Volgens het gerechtshof is het toegestaan dat een werkgever een uitzendbureau in het buitenland opricht, enkel en alleen met het doel om niet te hoeven voldoen aan de voorwaarden van de CAO en het Nederlandse arbeidsrecht. De rechter haalt die stelling uit de vrije mededinging die in de Europese markt van toepassing is. Hij vindt de oprichting van het uitzendbureau – uit oogpunt van concurrentie – niet onrechtmatig. 
 
Band met Nederland
Maar de rechter vindt vervolgens wel dat de werkgever in de praktijk van alle dag de wetgeving in Nederland onrechtmatig omzeild. Het Nederlands transportbedrijf heeft zelf geen chauffeurs meer in dienst, maar maakt uitsluitend gebruik van Poolse chauffeurs in dienst bij het Poolse uitzendbureau. De planning van ritten, inclusief de instructies aan chauffeurs en de ritregistratie vinden in Nederland plaats. De vrachtwagens zijn eigendom van de Nederlandse ondernemer en alle transportvergunningen zijn in Nederland aangevraagd.  De chauffeurs rijden drie van de vier weken niet in Polen, maar in het buitenland. 
Het gerechtshof vindt dan ook dat de werkzaamheden niet of nauwelijks een relatie met Polen hebben en er dus een veel nauwere band met Nederland bestaat. Hij besluit dan ook dat de dwingende bepalingen van het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten met de Poolse chauffeurs. Ze moeten dan ook volgens de CAO Beroepsvervoer betaald gaan worden, inclusief vakantiegeld, vakantiedagen en minimum loon.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier