Verandert de OR- scholingsvraag of worden de veranderingen versneld zichtbaar?

Ondernemingsraden lijken andere keuzes te maken voor hun scholing. Dat wordt duidelijk uit een tweetal onderzoeken na het afschaffen van de GBIO-bijdrage aan OR-scholingen op 1-1-2013. Er wordt minder geschoold en de bijeenkomsten zijn  vaker op de eigen werkplek.
Het voormalige GBIO heeft onderzoek gedaan naar de scholing van  ondernemingsraden in het eerste half jaar na het afschaffen van de GBIO-bijdrage. Ook het vakblad voor ondernemingsraden OR Informatie deed onderzoek. Het GBIO deed onderzoek onder de vroeger aangesloten scholingsbureaus, OR Informatie deed een steekproef onder haar lezers. Volgens het GBIO is er 30 tot 40 procent minder geschoold in het eerste kwartaal en is er  een verschuiving zichtbaar van de traditionele meerdaagse OR-cursussen naar kortdurende opleidingen van één of twee dagdelen. Dat zijn ook de vormen waarin coaching en begeleiding van ondernemingsraden plaats vindt, vaak op de eigen werkplek in plaats van een conferentielocatie elders.
Volgens het onderzoek van OR Informatie onder haar lezers zegt 14 procent minder te scholen dan vorig jaar. Achttien procent geeft aan zelfs meer te gaan scholen. Eenenzestig procent geeft aan evenveel scholing te volgen als in het vorige jaar. Duidelijk is dat deze twee onderzoeken geen vergelijkbare uitkomsten laten zien.
 
Ondersteuning blijft maatwerk
Bureau Kalden biedt al geruime tijd ondersteuning in allerlei vormen bieden aan ondernemingsraden en dat is altijd maatwerk. Van de traditionele meerdaagse cursussen tot aan korte thema cursussen tot begeleiding en coaching op de eigen werkplek. In het regelmatige overleg tussen ondernemingsraad en opleider wordt duidelijk welke vorm het best bij de actuele (scholings)vraag van de OR past.