Niet wachten op hoofdlijnennotitie Participatiewet

Nog voor het zomerreces in Den Haag moet er een hoofdlijnennotitie verschijnen over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Vanaf 2015 moeten de werkgevers ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Maar de Ondernemingsraad hoeft niet te wachten tot de notitie er is of het 2015 wordt. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt immers dat de OR de deelname van arbeidsgehandicapten moet bevorderen. Een goede voorbereiding op het overleg met de bestuurder daarover is de eerste stap.
Participatiewet
In het sociaal akkoord is de harde eis van het voor 5 procent in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door werkgevers versoepelt. Alleen als het beoogde quotum niet gehaald wordt kan die harde eis alsnog worden ingevoerd. Uiteindelijk moeten werkgevers vanaf 2026 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben geregeld. Ook de overheid gaat extra banen open stellen voor deze doelgroep.
 
Wachten is niet nodig
De WOR bepaalt in artikel 28 een aantal taken voor de OR waarvoor de OR zich sterk zou moeten maken. Naast toezien op de juiste naleving van regels en afspraken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden is daar ook het bevorderen van de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten. Een OR die daar daadwerkelijk vorm en inhoud aan wil geven zorgt  voor een goede voorbereiding in de OR en agendeert het onderwerp voor overleg met de bestuurder. Voor de Ondernemingsraad is het ontwikkelen van een eigen visie op het creëren van banen voor deze medewerkers de eerste stap. Onderbouw die visie met argumenten. ‘Goed werkgeverschap’, ‘duurzaam ondernemen’, ‘sociale ondernemer’ zijn dan mogelijke onderwerpen. Natuurlijk is het niet mogelijk om alle functies voor deze groep werknemers open te stellen, maar in het bepalen van wat er wel of wat niet mogelijk is doet de OR er goed aan om zich vooral te laten leiden door wat er wél mogelijk is.