Mantelzorgers weten te weinig van verlofregelingen

Bijna de helft van de medewerkers die hun werk met de zorg voor anderen/verwanten combineren weten niet dat ze daardoor en -voor recht hebben op vrije dagen. Ze weten te weinig van de wettelijke verlofregelingen. Onderzoek van de CNV Dienstenbond heeft dat uitgewezen. De OR kan bijdragen aan het beter bekend maken van alle verlofregelingen in de organisatie.
 
Zorgverlof (kort- en langdurend), calamiteitenverlof of ouderschapsverlof zijn voorbeelden van de verlofregelingen die door mantelzorgers gebruikt kunnen worden. Voor het oplossen van knelpunten in de uitvoering van de regelingen is een meldpunt ingesteld. Een groep notarissen en advocaten heeft dat meldpunt ingesteld, mogelijk om de problemen van de mantelzorgers in kaart te brengen. Mogelijk is ook dat ze er ‘brood’ in zien om mantelzorgers bij te staan bij het indienen van claims. Bijvoorbeeld over de het fiscaal gunstig erven als mantelzorger van ouders.
 
Wat kan de OR doen?
Overleg met de bestuurder naar aanleiding van het onderzoek over het beter bekend maken van alle regelingen bij het personeel. Ook de werkgever heeft belang bij een zo goed mogelijk verlopende zorg aan verwanten. 
 
Meer informatie over de verlofregelingen? Klik hier
Meer informatie over het meldpunt Meldpunt Mantelzorgclaim? Klik hier