Eerste vervaldatum vakantiedagen

Op 1 juli vervalt het saldo aan de wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2012 heeft opgebouwd. Als er geen andere afspraken zijn gemaakt – bijvoorbeeld in de CAO – dan vervallen deze dagen. Inmiddels blijkt de Nederlandse werknemers weer een stuwmeer aan dagen opgebouwd te hebben. Volgens werkgeversorganisatie AWVN zijn dat bij elkaar zo’n 93 miljoen vrije dagen, samen goed voor 16 miljard Euro.
Als werknemers inderdaad hun wettelijke vakantiedagen kwijt raken per 1 juli, dan is dat een bewijs dat in die situaties de doelstelling van de veranderende vakantiewetgeving niet is gehaald. Het was er immers om begonnen om werknemers voldoende rust te bieden en daarmee gezondheids- en veiligheidsrisico’s te vermijden. 
In heel veel CAO’s is de vervaldatum aangepast naar vijf jaar; net zo lang als voor de verandering van de vakantiewetgeving. Voor alle medewerkers die onder deze CAO’s vallen blijven de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen (vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week) uit 2012 geldig tot en met 2017.
 
Stuwmeer leeg laten lopen
Voor een ondernemingsraad is een eventueel stuwmeer  aan vakantiedagen van het personeel zeker een onderwerp om aandacht aan te besteden. Bij de werkgever komen die dagen als ‘schuld aan het personeel’ in de boeken te staan en bij een eventueel faillissement is de werknemer – na de Belastingdienst en de banken – een schuldeiser. Het is dan ook gewenst om het stuwmeer leeg te laten lopen. Dat kan het handigst door daarover (opnieuw) een regeling af te spreken die er toe moet leiden dat werknemers hun saldo aan vakantiedagen tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Dat kan in de vorm van het opnemen van vakantiedagen, maar ook in de vorm van het uitbetalen van de bovenwettelijke vakantiedagen die onderdeel van het saldo uitmaken. De wettelijke dagen mogen niet worden uitbetaald (behalve bij vertrek uit de organisatie) maar moeten worden opgenomen.
 
Lees meer over de wetgeving over de vakantiedagen:
Repareren van in CAO’s: Klik hier
De nieuwe vakantiewetgeving in de praktijk: Klik hier