Arboregels vakantiewerker in handige brochure

In veel bedrijven wordt de vakantieperiode overbrugt met de inzet van vakantiekrachten. Vaak zijn dat jongeren en die vormen door hun onervarenheid een extra arbeidsrisico. Daarnaast mag een werkgever niet alle werkzaamheden aan vakantiekrachten opdragen, vooral als ze onder de 18 jaar zijn. Alle arboregels voor deze vakantiewerkers zijn in een brochure vastgelegd. Daarmee kan de OR ook zelf vaststellen of de werkgever zich aan deze regels houdt.
 
In de brochure ‘Vakantiewerk 2013’ wordt per leeftijd aangegeven wat er aan werkzaamheden gedaan mag worden en tegen welke beloning. Zo moeten jonge kinderen (13 en 14 jaar) te allen tijde onder toezicht werken en mogen ze allen klusjes doen of iemand helpen bij het werk. Ook zijn er allerlei bepalingen over de arbeidstijden waarin de vakantiewerkers ingezet mogen worden en mogen ze t/m 17 jaar geen nachtdiensten doen. Overtreden daarvan kan beboet worden door de Inspectie SZW.
 
Zorgtaak voor de OR
Artikel 28 van de WOR bepaalt ondermeer dat de Ondernemingsraad moet toezien op de juiste naleving van regels en afspraken op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Met deze brochure is het eenvoudig vast te stellen of de werkgever zich aan de regels houdt. De OR kan vervolgens in de overlegvergadering de inzet van vakantiewerkers bespreken en – zonodig – de bestuurder aanspreken op zijn verantwoordelijkheid als werkgever om zich ook voor deze groep kwetsbare werknemers zich aan de regels te houden.
 
Zelf de brochure downloaden? Klik hier