Ziek worden tijdens je vakantie

Ziek worden kan altijd, ook als je op vakantie bent. Niet alleen een buikgriepje, maar ook sportblessures of ernstige gezondheidsproblemen door auto-ongelukken of hartaanvallen en hersenbloedingen. De wetgever heeft regels gesteld over de wijze waarop met deze ziektedagen tijdens vakanties moet worden opgegaan. Voor de OR is de naderende vakantie een goede reden om eens naar de eigen ziekteverzuimregeling te kijken en om vast te stellen of alle werknemers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten als ze tijdens hun vakantie ziek worden. Een arbodienstverlener heeft er wat regels voor opgesteld.

Arbodienstverlener 365 geeft de volgende regels over wat te doen bij ziekte tijdens vakantie:
  • Bij ziekte  van de werknemer tijdens vakantie: zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever en bij de arbodienst. Neem deze telefoonnummers mee als je op vakantie gaat.
  • De werknemer moet een adres en/of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is (verpleegadres)
  • In de vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een (huis)arts stellen en hiervan bewijzen bewaren (denk aan kopieën van nota’s, recepten, verwijsbrief e.d.)
  • De zieke werknemer keert, als zijn fysieke toestand het toelaat, zo snel mogelijk terug naar Nederland
  • Als de vakantie afgelopen is  en de werknemer op medische gronden nog niet kan terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij voor bewijs dat hij niet kan en mag reizen
  • De werknemer neemt bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk contact op, zodat hij kan worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts
  • Natuurlijk gelden deze afspraken voor vakanties in Nederland
 

Afschrijven van vakantiedagen tijdens ziekte

Normaal gesproken stopt het opnemen van vakantiedagen als een werknemer zich ziek meld. Sommige CAO’s bepalen echter dat een deel van (bovenwettelijke) vakantiedagen afgeschreven kunnen worden. Dat kan ook in een eigen bedrijfsregeling of in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. In die gevallen kost het ziek zijn tijdens de vakantie wel een aantal vakantiedagen.
 

Ziek op vakantie

Als je al ziek bent, dan kan en mag je alleen op vakantie als daarvoor toestemming van bedrijfsarts en werkgever is verkregen. Van belang is natuurlijk of de aangevraagde vakantie het herstelproces niet belemmerd. Als je toestemming krijgt, dan worden de opgenomen vakantiedagen gewoon en volledig afgetrokken van het vakantie saldo.