Werknemers voelen zich onderbenut

Zo’n één op de drie werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt voelt zich onderbenut. Ze hebben  meer kennis en vaardigheden dan ze nodig hebben voor hun huidige werk. Daarmee benutten de werkgevers niet wat ze uit het arbeidsaanbod kunnen halen. De uitkomsten komen uit een onderzoek van TNO via de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012. Voor de OR een mooie aanleiding om het eigen personeelsbeleid eens onder de loep te nemen. Wordt er in het bedrijf wel voldoende gebruik gemaakt van het menselijk kapitaal? En als dat het geval is: zorg dat kennis en de vaardigheden op peil blijven. Voor die vaardigheden geldt: ‘if you don’t use it, you lose it’. Daarnaast deed TNO een onderzoek naar de kwalificatieveroudering in Nederland. Een onderzoek dat grote samenhang vertoont met het duurzaam inzetbaar hebben en houden van medewerkers.

 
De uitkomst van het onderzoek is niet verrassend, want ook in de onderzoeken van 2010 en 2011 gaf een kwart van de medewerkers aan dat niet alle kennis en vaardigheden worden benut en daardoor ‘verslijten’.
Medewerkers die aangeven last te hebben van deze ‘kwalificatieveroudering’ blijken een lager salaris te hebben, hebben een grotere baanonzekerheid en zien minder perspectief in hun loopbaan. Ook het zelfvertrouwen in eigen capaciteiten om kwaliteit te leveren en productief te blijven loopt een deuk op. Volgens TNO zou dat de inzetbaarheid en motivatie van deze medewerkers kunnen schaden en daarmee ook de Nederlandse economie. 
 

Het kan beter

Werkgevers en werknemers kunnen samen kijken in hoeverre beschikbare kennis en vaardigheden beter benut kunnen worden. De onderzoekers pleiten ‘voor een brede blik’. Zo zouden werknemers die bepaalde vaardigheden niet kunnen benutten in de huidige organisatie elders worden ingezet. TNO ziet daarvoor mogelijkheden in combibanen. Ook zou gekeken kunnen worden naar (her)ontwerp van functies, taken en processen, maar dan wel met behoud van de capaciteiten van medewerkers.
 

Ouder worden met gebreken

TNO heeft ook nog een ander onderzoek gedaan. Er is een meerjarig onderzoek gedaan naar de fysieke veroudering van kwalificaties van medewerkers (technische kwalificatieveroudering) en naar de ontwikkeling in functies in bedrijven en op de arbeidsmarkt(economische kwalificatieveroudering).
Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de gevolgen van atrofie, maar ook naar de slijtage die oudere medewerkers ervaren in het perspectief dat ze nog in de organisatie hebben. 
Een rapport met grote raakvlakken met het beleid voor het duurzaam inzetbaar hebben en houden van medewerkers.
 
  • Zelf de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012 lezen? Klik hier
  • Zelf het rapport ‘Kwalificatieveroudering in Nederland’ lezen? Klik hier