OR: zorg voor de stagiaires

Je zal maar als stagiair in een bedrijf aan het werk zijn. Maar liefst 1 op de 5 stagiaires wordt op het werk uitgescholden of gepest. De werkvloer blijkt daarmee en vijandige leeromgeving te zijn voor de stagiaires. Voor de OR een aanleiding om het eigen stagebeleid in de organisatie eens te evalueren. Want goede begeleiding levert capabele nieuwe medewerkers op die van grote betekenis voor het bedrijf kunnen zijn.

 
Persoonlijke inzet van de stagiair is één van de allerbelangrijkste zaken voor een succesvolle afronding van de stage. Wanneer een stagiair onverhoopt niet slaagt, ligt het vaak aan zijn inzet of  aan de aanwezige kennis bij de student. Afgekeurde stages worden vooral voorkomen door bij het selecteren naar kennis en inzet te kijken.
Nieuwe en frisse ideeën van stagiaires hebben soms fikse kostenbesparingen tot gevolg. Geef ze dan ook opdracht om met ideeën te komen. 
Organisaties die goede begeleiding bieden, frequent feedback geven, waardering laten blijken en een positief werkklimaat stimuleren, zorgen voor meer bevlogen stagiairs. Dit geeft directe
opbrengsten voor zowel de stagiair als het bedrijf, bijvoorbeeld door een sterk imago. 
 

Stagebeleid is ook een taak van de OR

Jonge medewerkers vormen – ook in de RI&E van het bedrijf een bijzondere doelgroep. Dat komt omdat ze onervaren zijn en daardoor ook meer arbeidsrisico’s lopen. Niet alleen in de fysieke veiligheid, maar ook in de sociale omgang met collega’s. Een goede klachtenregeling die makkelijk – ook voor stagiaires – toegankelijk is voorkomt mogelijk erger. Pesten kan dan ogenblikkelijk gemeld worden. Daarnaast kan de OR toezien op een juiste inzet van stagiaires, want de kans dat ze – bij drukte op de werkvloer – worden ingezet als goedkope arbeidskracht is groot.
 
Zelf de stagemonitor lezen? Klik hier