Inspectie SZW schreef meer boetes

Er is blijkbaar hard gewerkt in 2012 door de Inspectie SZW. Zo zijn er meer handhavinginterventies geweest en is bedrag aan bestuurlijke boetes met zo’n 15 miljoen toegenomen tot € 42,5 miljoen. Veel boetebeschikkingen werden geschreven door het groot aantal illegaal te werk gestelde werknemers, maar is er ook meer aandacht besteed aan de RI&E’s in de kleine bedrijven of de risico’s in bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

Onderzoeken naar misstanden

De Inspectie heeft ruim 27.000 inspecties, onderzoeken, rapportages en toetsen uitgevoerd. Daarbij kregen de veelovertreders extra aandacht . Door de samenvoeging van Arbeidsinspectie en de Sociale Opsporings- en Informatie Dienst (SIOD) in 2012 is er ook veel gecontroleerd op illegale arbeid, uitkeringsfraude en arbeidsuitbuiting. 
Ook de bedrijven die veelvuldig met gevaarlijke stoffen werken en daarbij steken laten vallen zijn extra onderzocht. Ook heeft de Inspectie in 2012 in kaart gebracht in welke sectoren en bedrijfstakken er sprake is van zelfregulering op het gebied van veiligheid. Waar dat goed geregeld was is beperkt gecontroleerd; waar dat nog niet het geval was is er extra aandacht aan besteed. Dat was ook het geval voor de Risicoinventarisatie en -evaluatie bij kleine bedrijven, omdat in het midden- en kleinbedrijf sprake was van verslechterende naleving van de arbozorgverplichtingen.
 
Zelf het jaarverslag 2012 van de Inspectie SZW lezen? Klik hier
 
Elk bedrijf heeft zijn eigen arbeidsomstandigheden en daarom is arbobeleid op maat noodzakelijk. De OR heeft instemmingsrecht op tal van besluiten op dat gebied. Denk aan de RI&E, het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak of ziekteverzuim en re-integratie. Besteed eens aandacht aan al deze onderwerpen in een maatwerkcursus. Neem contact op met het secretariaat