Geen instemmingsrecht bij uitvoeringsovereenkomst pensioenen

Als de bestuurder een pensioenverzekering wil invoeren, wijzigen of intrekken heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dat geldt alleen voor die ondernemingen en organisaties waarin het pensioen niet inhoudelijk in een CAO of een CAO-achtige regeling geregeld is. Met de aanpassingen in de pensioenwetgeving was het onduidelijk of de OR ook instemmingsrecht had op de uitvoeringsovereenkomst. Daarover heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijkheid verschaft.

 
De staatssecretaris beoogt in haar antwoord op Kamervragen dat er voor de OR wel instemmingsrecht bestaat op de keuze voor de pensioenovereenkomst, maar niet over de uitvoeringsovereenkomst. In die overeenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder is de werknemer geen partij. Vanzelfsprekend moet die overeenkomst wel uitvoering geven aan hetgeen in de pensioenovereenkomst is afgesproken. Als de werknemer geen partij in de overeenkomst is, dan is de noodzaak van medezeggenschap op dat vlak niet aanwezig, aldus de staatssecretaris. Ook in de motie van dhr. Omzigt in de Tweede Kamer over de medezeggenschap over pensioenregelingen wordt geen instemmingsrecht aan de OR toegekent op de uitvoeringsregeling.
 

Ondernemingsovereenkomst

Natuurlijk is er ruimte om – in de vorm van een ondernemingsovereenkomst – andere afspraken te maken over de invloed die de OR heeft op de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst. 
 
Zelf de Tweede Kamermotie Omzigt lezen? Klik hier