Gedragscode voor bestuurders in semipublieke sector

Ook bestuurders moeten zich aan de regels houden en dat geldt straks ook voor bestuurders in de semipublieke sector. Denk daarbij aan bestuurders van zorgcentra, ziekenhuizen, scholen, woningcoöperaties e.d. Er is een commissie ingesteld die de code voor behoorlijk bestuur gaat opstellen. Recente ervaringen met laakbaar gedrag van bestuurders in deze sectoren zijn mede aanleiding geweest om de commissie in te stellen.
Voor ondernemingsraden wordt de code een belangrijk document. Het stelt de OR in staat om daarmee gedrag en prestaties van de bestuurder te beoordelen.

Goed gedrag en maatschappelijk verantwoord handelen

Minister Kamp van Economische Zaken heeft aan voormalig Tweede Kamerlid Femke Halsema gevraagd om leiding te geven aan de commissie die de gedragscode gaat opstellen. Doekle Terpstra, Maxim Februari en Marco van Kalleveen completeren de commissie. Naast het gedrag wordt ook het maatschappelijk verantwoord handelen in de code meegenomen. Het is de bedoeling dat de code in oktober 2013 gereed is. De daadwerkelijke invoeringsdatum is nog onbekend.
 
Zelf de brief van Minister Kamp (EZ) lezen? Klik hier