Vast personeel ontslaan, flexpersoneel aannemen

Een werkgever wil 27 man aan vast personeel ontslaan. Vervolgens wil hij hun werk door – niet volgens CAO betaalde – flexkrachten laten doen. De ontslagen werknemers stappen naar de rechter om hun ontslag aan te vechten. Die geeft de werkgever gelijk.

Een bloemengroothandel mag van het UWV 27 werknemers ontslaan. Niet dat hun werk zou komen te vervallen, maar uitsluitend om daarmee de mogelijkheid te scheppen om flexibel personeel in te huren dat vervolgens ook nog eens onder de CAO zou worden uitbetaald. Het bedrijf draait financieel gezien slecht.

De kantonrechter toont begrip voor de situatie van de werknemers, maar acht het voortbestaan van het bedrijf zwaarwegender dan de belangen van de werknemers. De werkgever heeft niets gedaan wat wettelijk niet hoort en de rechter accepteert dat er een toegenomen arbeidsmigratie uit Midden- en Oost Europa is en een daardoor concurrentie ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en arbeidsproductiviteit. Er is volgens de rechter sprake van reguliere uitbesteding en het komt daarom regelmatig voor dat daarvoor een ontslagvergunning wordt aangevraagd en verleend.
De werknemers mogen daarom per 1-5-2013 ontslagen worden. Dat heeft – overigens – het bedrijf niet geholpen; het is op 10 april 2013 failliet verklaard.
 
Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier