Pensioenwetgeving verandert fors

Regeerakkoord en sociaal akkoord sturen aan op veranderingen in de pensioenwetgeving en daarmee ook op aanpassing van de pensioenregelingen in bedrijven en organisaties. Voor veel werknemers is het pensioen inhoudelijk in hun CAO geregeld. In dat geval moeten vakorganisaties en werkgevers in overleg de pensioenregeling aanpassen. In de andere gevallen is het de OR die met de bestuurder in overleg moet om de pensioenregeling te wijzigen en daarmee in te stemmen. Twintig Ondernemingsraden van grote bedrijven hebben al een brandbrief over de pensioenvoorziening aan de politiek gestuurd.

Het regeerakkoord stuurt aan op werknemers die fiscaal aantrekkelijk voor hun pensioen mogen sparen tot 70 procent van hun gemiddelde salaris. Nu is dat nog 90 procent. Jongeren sparen dan voor een uitkering die een kwart lager is dan nu. Dat heeft te maken met dat er – in plaats van 2,25 procent –  nog maar 1,75 procent van het salaris boven de 13 duizend Euro gespaard mag worden. Inmiddels is in het sociaal akkoord het percentage opgetrokken naar 2 procent. 

 
Ondernemingsraden in actie
Een twintigtal grote ondernemingsraden hebben in een gezamenlijke brief aan de pensioenwoordvoerders van alle politieke partijen aandacht gevraagd voor de mogelijke veranderingen in de pensioenvoorzieningen voor de werknemers. Ze klagen ondermeer over het feit dat een lagere afdracht aan pensioenpremie meer inkomen voor de werknemer oplevert, maar dat vervolgens de overheid daar weer belasting over inhoud en op die manier haar eigen begrotingstekort verminderd. 
 
De OR als onderhandelaar over pensioenen
In die organisaties waarin de OR instemmingsrecht heeft op wijzigingen in de pensioenregeling is het onderhandelen een belangrijke vaardigheid. Daarnaast is kennis op pensioengebied onontbeerlijk om met de juiste voorstellen te komen. Veel Ondernemingsraden doen dan ook een beroep op een onafhankelijke extern deskundige die de OR bij staat in dit proces. Het is een overweging om die samen met de bestuurder in te huren, want doorgaans heeft ook die weinig inhoudelijke kennis van de (veranderende) pensioenwetgeving. En … het onderhandelen is niet geheel zonder belang, het gaat immers over de inhoud van de toekomstige portemonnee van alle collega’s. 
Overigens moeten alle voorstellen nog wel door de Tweede en Eerste Kamer voordat de wijzigingen daadwerkelijk van kracht worden.
 
Zelf de brandbrief van de Ondernemingsraden lezen? Klik hier
Zelf het pensioenvoorstel lezen? Klik hier
 
Hulp nodig bij het overleg met de bestuurder over de pensioenvoorziening? Bureau Kalden beschikt over een netwerk met onafhankelijke pensioendeskundigen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Neem contact op met het secretariaat@kalden.nl of 0315 617011.