Niet gekozen PVT-lid toch beschermt tegen ontslag

Het komt geregeld voor dat vacatures in de OR niet via verkiezingen worden opgevuld maar door ‘toevoeging’ van een nieuw lid aan de Ondernemingsraad. Formeel ontstaat er daardoor een OR die niet reglementair is samengesteld en dat zou gevolgen kunnen hebben voor de ontslagbescherming van de OR-leden. 

Een vergelijkbaar geval doet zich voor bij een voorzitter van een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Die is destijds niet gekozen en het UWV geeft toestemming om zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. Hij stapt echter naar de rechter omdat hij vindt dat hij ontslagbescherming geniet.

De PVT komt destijds tot stand doordat de werkgever een aantal werknemers benadert om deel te nemen aan ‘regulier werkoverleg’. Hij kiest er vijf uit en – zonder dat er verkiezingen plaats vinden  – start dit overleg. De werkgever vindt dat er geen sprake is van een PVT, dat vindt de PVT zelf wel. 
De werknemer stapt naar de voorzieningenrechter als de werkgever van het UWV toestemming krijgt om hem te ontslaan en beroept zich op een opzegverbod op grond van artikel 7:670 van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever stopt het ontslag echter niet en stopt ook met het betalen van salaris.
 
Uitspraak voorzieningenrechter
De rechter bepaalt dat er wel degelijk sprake was van regulier overleg tussen werkgever en PVT en dat – ondanks dat er geen geheime stemming is geweest om de PVT samen te stellen – daardoor de rechtsbescherming voor de leden van de PVT van toepassing is. 
De werkgever kan deze medewerker dan ook alleen via de kantonrechter ontslaan en zal dan moeten aantonen dat het ontslag niet samenhangt met zijn functie als voorzitter van de PVT. 
 
En wat als je een niet gekozen OR-lid bent?
Het is mogelijk dat een voorzieningenrechter een vergelijkbare afweging maakt als een OR-lid via het UWV voor ontslag wordt voorgedragen en daartegen in beroep gaat. Maar al dat geprocedeer is te voorkomen door het eigen OR-reglement na te leven en tussentijdse verkiezingen te organiseren. Op die manier bestaat er geen enkele twijfel over de ontslagbescherming van elk OR-lid.
 
Zelf de uitspraak van de voorzieningenrechter lezen? Klik hier
 
Ondersteuning nodig bij het actualiseren van het OR-reglement of het organiseren van OR-verkiezingen? Bureau Kalden heeft de oplossing! Neem contact op via secreatariaat@kalden.nl of via 0315 617011.