Meer mogelijkheden voor aanpassing werkweek en opname verlof

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan kunnen werknemers  – in overleg met hun werkgever -voortaan makkelijker het aantal uren van hun werkweek aanpassen. Daarnaast zijn er voorstellen voor het wijzigen van ouderschapsverlof, bevallingsverlof en calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. 

Aanpassing arbeidsduur

Een werknemer kan 1 keer per jaar een nieuw verzoek indienen om de arbeidsduur aan te passen. Dit is nu nog 1 keer per 2 jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kan hij binnen 1 jaar een nieuw verzoek doen. De aanpassing mag tijdelijk zijn.
 
Ouderschapsverlof
Werknemer kunnen verzoeken om elke gewenste wijze van opname (periode of opnamepatroon) van het ouderschapsverlof. Daarvoor gelden nu nog beperkingen. Zo hoeft een werknemer niet meer minimaal 1 jaar bij in dienst te zijn, maar kan direct na indiensttreding om opname van (het resterende deel van) het ouderschapsverlof verzoeken. De werkgever moet – op verzoek van de werknemer – een verklaring afgeven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof.
 
Kortdurend en langdurig zorgverlof
Het wordt mogelijk om ook kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof op te nemen om andere mensen dan directe familieleden (partner, ouder of kind) te helpen.
 
Bevallingsverlof
Moeders van wie een baby na de bevalling of tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis is opgenomen – bijvoorbeeld bij extreme vroeggeboorte – krijgen recht op een langer bevallingsverlof. Hierdoor heeft de moeder voldoende tijd te herstellen en het kind zelf thuis te verzorgen. 
 
Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
De in de wet opgenomen opsomming van situaties waarop calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof van toepassing is wordt uitgebreid.
 
De wijzigingen gaan – naar verwachting op – 1 juli 2014 in. Op dit moment is het voorstel aangemeld voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer.
 
Zelf de voorstellen downmloaden? Klik hier