Hulp bij keuze voor arbodienst

De OR heeft instemmingsrecht op de keuze voor een arbodienst. Maar hoe bepaal je welke aanbieder het best is voor de organisatie en het personeel? Een nieuw tienpuntenplan en bijbehorende checklist kan daarbij uitkomst bieden.

Werkgeversvereniging AWVN heeft – samen met de (branche)Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) – het boekje ‘Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners’ gepubliceerd. 

Duurzame inzetbaarheid, vitale medewerkers in een vitaal bedrijf en tekst en uitleg over de wettelijke vereisten en het omgaan met medische gegevens. Het wordt allemaal toegelicht en uitgelegd. De ‘Checklist arbodienstverlening’ die als bijlage is toegevoegd biedt de OR praktische handvaten om de juiste vragen te stellen bij de selectie van een nieuwe arbodienstverlener.
 
Zelf het Tienpuntenplan downloaden? Klik hier