GBIO-informatiesysteem voor OR nu via de SER

Het informatiesysteem Mezzo dat door het GBIO werd gebruikt voor de registratie van ondernemingsraden is per 1 april 2013 overgenomen door de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER gaat het systeem gebruiken voor onderzoek naar de scholing en vorming van de Ondernemingsraden. Daarvoor het noodzakelijk dat Ondernemingraden zelf hun gegevens voor samenstelling, zittingstermijn en scholingen blijven invoeren in het systeem. Alleen dan ontstaat er een betrouwbaar overzicht.

Het inloggen op het systeem gaat nog steeds via de bestaande inlogcodes. Als die niet meer beschikbaar zijn, dan kan met de helpdesk van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) contact worden opgenomen: (070) 349 95 63. 

 
Inloggen op Mezzo? Klik hier