Wijziging WOR nog niet door Eerste Kamer

Het wijzigingsvoorstel om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te wijzigen is nog steeds in behandeling bij de Eerste Kamer. Dat heeft vooral te maken met door de Tweede Kamer aangenomen amendement van D66 waarin het verzamelen van handtekeningen door OR-kandidaten niet langer verplicht is. 

Het wetsvoorstel is niet als hamerstuk aan de Eerste Kamer voorgelegd, maar is voor behandeling naar de Eerste Kamer Vaste Commissie SZW gegaan. De commissie heeft het voorstel op 5 april besproken. Uit het verslag wordt duidelijk dat voor het amendement Van Weyenberg (D66) voor discussie zorgt. Er wordt vooral gestruikeld over de verwachting dat door het laten vervallen van het handtekeningenvereiste kandidaten met vooral persoonlijke belangen zich kandidaat voor de OR zullen stellen. Maar ook dat het amendement is gebaseerd op een onjuiste kennis van de wet en dus gebaseerd is op onjuiste beweegredenen. Aanleiding is een brief van de Stichting van de Arbeid over dit onderwerp.
De commissie wacht op een memorie van antwoord door de minister op de gestelde vragen. Tot die tijd worden er geen besluiten over genomen.
 
Zelf het verslag van Eerste Kamer Vaste Commissie SZW de lezen? Klik hier