Meet de herrie op je werk met een app

Meten is weten, zo luidt een bekend gezegde in de techniek. Dat geldt ook voor het meten van lawaai, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden om gehoorbeschadigingen en lawaaidoofheid te voorkomen. Om zelf het lawaai te kunnen meten heeft de FNV een gratis app voor iPhone en Android  ontwikkeld. Daarmee is in een handomdraai het geluidsvolume te meten en is er advies over de aanpak van een eventueel onveilige situatie. Ongeveer een half miljoen mensen ondervinden lawaai  en herrie tijdens hun werk en meer dan de helft draagt geen gehoorbescherming.

Volgens de Arbowet is het noodzakelijk dat bij geluid boven de 80dB gehoorbescherming te dragen. De werkgever is verplicht deze bescherming aan zijn personeel aan te bieden. En boven de 85dB moeten er structurele maatregelen getroffen worden. In sommige arbocatalogi zijn strengere normen vastgelegd. 
Lawaaidoofheid kan ontstaan door langdurige blootstelling aan te veel lawaai en is onherstelbaar.
 
Zelf de app downloaden?