Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening

BHV wordt BHV. Dat is in het kort een voorstel om de bedrijfshulpverlening(BHV) te wijzigen in basishulpverlening (BHV). Het voorstel wordt gedaan omdat het bij de basishulpverlening om meer gaat dan alleen om hulpverlening op de werkplek, maar ook om de hulp aan aanwezige personen in (niet-)bouwwerken. 

Bij basishulpverlening gaat het – net als bij de bedrijfshulpverlening – om hulp in de periode voordat de professionele hulpverleningsdiensten aanwezig zijn. Denk aan het beperken van een beginnende brand, het beperken van de gevolgen van ongevallen en de evacuatie van personen.
De verantwoordelijke (werkgever of eigenaar/gebruiker van een (niet-)bouwwerk) is verplicht een risico-inventarisatie uit te voeren voor de basishulpverlening. Hiervoor wordt nog een digitaal hulpmiddel ontwikkeld. Ook nu als is de bedrijfshulpverlening een verplicht onderdeel uit de RI&E. 
 
Een van de redenen om de wetgeving te wijzigen is dat er voorvallen geweest, waarbij de hulpverlening niet goed was georganiseerd en waarbij de verantwoordelijkheidsverdeling niet duidelijk was. Hulpverlening aan de aanwezige personen omvat meer dan de huidige regeling over bedrijfshulpverlening op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
Duidelijk moet zijn wie hulp biedt in een noodsituatie. Door basishulpverlening ook voor eigenaars/gebruikers van (niet-)bouwwerken verplicht te maken, wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van aanwezige personen.
Wanneer de wijziging in gaat is nog niet bekend, want de voorstellen moeten nog in behandeling genomen worden.