Werkgever weet niet wie er gehandicapt is

Organisaties en bedrijven hebben geen idee hoeveel gehandicapten ze daadwerkelijk in dienst hebben. Dat heeft te maken met de privacywetgeving; die verbiedt het registreren van medewerkers op basis van hun handicap. Als de Participatiewet wordt ingevoerd kan dat wel eens voor problemen gaan zorgen, want hoe bewijs je dat de werkgever – al dan niet – aan zijn verplichtingen heeft voldaan?

De Participatiewet stuurt aan op het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Zou zouden werkgevers met meer dan 25 werknemers in 2021 voor minstens 5 procent van hun personeel uit arbeidsgehandicapten moet bestaan. Voor elke arbeidsplaats die niet is ingevuld door een arbeidsgehandicapte is krijgt de werkgever een boete van € 5000. Zo’n 1 procent van de werkende beroepsbevolking heeft een handicap.