Onderzoek naar nationale dag voor OR-verkiezingen

SP-Kamerlid Ulenbelt heeft aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd of het mogelijk is om de OR-verkiezingen voor alle organisaties en bedrijven in Nederland op één dag of in één week te houden. De minister gaat dat onderzoeken, zo heeft hij tijdens het Kamerdebat over de medezeggenschap laten weten. Het voorstel is niet nieuw. Al eerder was zo’n nationale OR-verkiezingsdag onderdeel van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers (WMW). In België hebben ze al een Nationale OR-verkiezingsdag. Het grote voordeel zou ondermeer zitten in de media-aandacht die daardoor gewekt wordt en medewerkers zich daardoor sneller kandidaat zullen stellen. 

Oud-minister Aart-Jan De Geus van SZW stelde in 2004 in zijn voorstel voor de vervangende wetgeving voor de WOR al voor om een nationale verkiezingsdag in te stellen voor ondernemingsraden in Nederland. Het wetsvoorstel WMW heeft het echter destijds niet gehaald, zodat dit onderdeel geen doorgang heeft gevonden. Er zijn in Nederland al branches die voor de gehele branche op het zelfde moment verkiezingen organiseren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de verkiezingen voor de Ondernemingsraden van de gemeenten. In België blijkt de Nationale OR-verkiezingsdag goed te werken.