Meer productiviteit, minder personeelsverloop door de OR

Er worden vaak vragen gesteld bij de meerwaarde van een OR in het bedrijf. Meestal wordt het – zowel in tijd als in geld – als een kostenpost gezien. In een proefschrift concludeert Mw. Saraï Salupete dat een OR wel degelijk positieve effecten heeft op de productiviteit en het personeelsverloop kan verlagen.

In haar proefschrift ‘Works Council Effectiveness: Determinants and Outcomes’ wordt specifiek aandacht besteed aan de meerdere belangen die door de OR behartigd. In economisch gunstige tijden zal het belang van de organisatie voorop staan, terwijl de belangen van de werknemers meer worden beschermd in tijden van economische crisis. Ze noemt dat de duale taak van de Ondernemingsraad.
Ook blijkt uit haar onderzoek dat de houding van bestuurder en management t.o.v. de OR een belangrijke rol speelt om als OR positieve invloed te kunnen hebben op de effectiviteit in het bedrijf. Daarbij heeft de communicatie van de OR met management maar ook met de achterban een grote rol.
 
Zelf het proefschrift (Engels) lezen? Klik hier