Hogere boetes voor niet melden van arbeidsongeval

Werkgevers die meldingsplichtige arbeidsongevallen niet melden aan Inspectie SZW kunnen een maximale boete een krijgen van € 50.000. De Inspectie SZW heeft een brochure uitgebracht waarin precies staat welke ongevallen moeten worden gemeld en hoe er daarna gehandeld wordt.

Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval op het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt. Blijvend letsel kan bijvoorbeeld een amputatie van een vinger zijn, chronische lichamelijke of psychische klachten of verminderd gezichts- of gehoorvermogen. Ook een ziekenhuisopname moet worden gemeld (ook al is het een opname van één dag). Poliklinische behandelingen hoeven niet te worden gemeld.
En de meldingsplicht gaat niet alleen over ongevallen van eigen werknemers, maar ook die met ingeleend personeel. In 2009 was de boete nog € 4500 voor het niet melden. Die maximale boete is nu dus aanzienlijk verhoogd tot € 50.000. De Inspectie doet ook onderzoek naar de oorzaken van het onderzoek. Bij gebleken nalatigheid van de werkgever (en soms ook van de werknemer) kunnen opnieuw boetes worden opgelegd.
 
Zelf de brochure ‘Meldingsplichtige arbeidsongevallen’ downloaden? Klik hier