Certificering OR-scholingsbureaus naar SCOOR

Voor elke OR is een kwalitatief goede opleiding van groot belang. Om die kwaliteit te waarborgen gaf het voormalige GBIO een erkenning aan scholingsbureaus die aan de vereisten voor erkenning voldeden. Bureau Kalden heeft al vele jaren zo’n erkenning. Nu het GBIO niet langer bestaat heeft de stichting SCOOR een overgangsregeling bekend gemaakt. Het betekent dat de bestaande GBIO-erkenning geldig blijft totdat de oorspronkelijke termijn is verstreken.

Veel erkenningen zijn in 2011 of 2012 gegeven en blijven 3 jaar geldig. Na afloop van die termijn kan bij SCOOR een aanvraag voor certificering worden gedaan. Zo’n aanvraag duurt zes maanden en is vrijwillig. Een opleidingsinstituut is niet verplicht om certificering aan te vragen. Vanaf 1 september 2013 hoopt SCOOR die nieuwe certificeringsregeling gereed te hebben. Het is te verwachten dat er naast een ervarings- en kwaliteitstoets ook eisen gesteld worden aan gecertificeerd personeel in dienst van de scholingsinstituten en het bestaan van een klachtenregeling. Bij Bureau Kalden zijn ale OR-opleiders geregistreerd bij het Register MZ-opleiders.