Wie betaalt de gestolen leaseauto?

In de leaseautoregeling van een werknemer staat dat hij alle schade dient te vergoeden als die het gevolg is van schuld, opzet of grove nalatigheid. Aan die bepaling wil een werkgever zijn werknemer houden als de leaseauto tijdens privétijd gestolen wordt. Dat komt omdat hij de autosleutels aan zijn sleutelbos in de voordeur had laten zitten en de auto voor de deur geparkeerd stond. De schade – ruim elfduizend Euro – is inzet van een procedure in hoger beroep bij het gerechtshof.

De werkgever vindt ondermeer dat zijn werknemer een toerekenbare tekortkoming heeft veroorzaakt en dat hij artikel 7:661 BW heeft geschonden. Dat Burgerlijk Wetboekartikel bepaalt dat een werknemer niet aansprakelijk is voor door hem veroorzaakte schade, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. En dat is nu precies wat de rechter niet vindt. Hij vindt dat de werkgever zijn werknemer kan aanspreken op schade die door opzet of bewuste roekeloosheid is ontstaan, maar dat in dit geval daarvan geen sprake was. De sleutelbos is uit onachtzaamheid in de voordeur blijven zitten en er is daardoor geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid.
De werkgever kan zijn schade dus niet op de werknemer verhalen.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
Zelf Artikel 7:661 BWlezen? Klik hier