Rechter gebruikt hoelangwerkloos.nl voor hoogte van schadevergoeding

Met behulp van de website www.hoelangwerkloos.nl kan je uitrekenen hoe lang je  – gemiddeld genomen – na ontslag werkloos blijft. Daarbij wordt rekening gehouden met regio, leeftijd, beroep, opleiding e.d. In een rechtszaak over een ontslag heeft de rechter – opnieuw – deze rekentool gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.

Als een administratief medewerkster van een hypotheekadviseur met toestemming van het UWV ontslagen wordt is ze het daar niet mee eens. Ze vindt haar ontslag kennelijk onredelijk en wil een schadevergoeding van zo’n 22.000 Euro. Ook vindt ze dat de gevolgen van haar ontslag voor haar te groot zijn in verhouding met het belang van de werkgever.
 
De rechter is het met de werkneemster eens. Niet omdat het omdat de economische redenen niet deugen, maar omdat de gevolgen voor de werkneemster wel groot zijn gezien haar dienstverband van 15 jaar en haar leeftijd van 52. De werkneemster verwacht dat ze de hele uitkeringsduur van de WW werkloos te zullen zijn, maar met de rekentool van hoelangwerkloos komt de rechter op 12 maanden uit. Dat gebruikt hij als basis om vervolgens de ontslagvergoeding te berekenen. In december 2012 gebruikte een rechter voor het eerst de rekentool van Arbeidsmarktresearch BV bij de schadeberekening van een kennelijk onredelijk ontslag. De gegevens voor de rekentool komen van het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI). 
 
Zelf de rekentool raadplegen? Klik hier
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier